Organisatie

Stichting MAX is voor 100% een vrijwilligersorganisatie. Iedereen die meewerkt aan de activiteiten of een functie heeft binnen de organisatie doet dit op vrijwillige basis. Naast de vaste vrijwilligers zijn er regelmatig scholieren actief voor hun maatschappelijke stage of hun MBO stage. Stichting MAX is erkend opleidingsbedrijf voor MBO sociaal cultureel werk. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting MAX zet de grote lijnen uit en bewaakt de doelstelling en visie van de stichting. Daarnaast voeren zij het overleg met o.a. de gemeente over het te voeren beleid en de subsidiëring. Het bestuur bestaat naast het dagelijks bestuur uit twee algemeen bestuursleden met elk een specifieke portefeuille. 

Sander de Nie

 

Voorzitter

2008-heden

(eerste drie jaar als secretaris)

Jo Schriek

 

Secretaris

2021-heden

2012-2015 Penningmeester/Vice voorz.

 

Gerard Heij

 

Penningmeester

2022-heden


Jan Boer

 

Algemeen bestuurslid

2020-heden

Jeroen de Nie

 

Algemeen bestuurslid

2010-heden

 


Jaarverslagen

Download
Jaarverslag 2019
Jaarverslag Stichting MAX 2019.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB