Organisatie

Stichting MAX is voor 100% een vrijwilligersorganisatie. Iedereen die meewerkt aan de activiteiten of een functie heeft binnen de organisatie doet dit op vrijwillige basis. Naast de vaste vrijwilligers zijn er regelmatig scholieren actief voor hun maatschappelijke stage of hun MBO stage. Stichting MAX is erkend opleidingsbedrijf voor MBO sociaal cultureel werk. 

Bestuur

Het bestuur van Stichting MAX zet de grote lijnen uit en bewaakt de doelstelling en visie van de stichting. Daarnaast voeren zij het overleg met o.a. de gemeente over het te voeren beleid en de subsidiëring. Het bestuur bestaat naast het dagelijks bestuur uit twee algemeen bestuursleden met elk een specifieke portefeuille. 

Sander de Nie

 

Voorzitter

2008-heden

(eerste drie jaar als secretaris)

Jo Schriek

 

Secretaris

2021-heden

2012-2015 Penningmeester/Vice voorz.

 

Gerard Heij

 

Penningmeester

2022-heden


Jan Boer

 

Algemeen bestuurslid

2020-heden

Jeroen de Nie

 

Algemeen bestuurslid

2010-heden

 


Gedragscode

Onze locaties moeten voor iedereen veilige plaatsen zijn, waar het prettig (vrijwillig) werken en ontspannen/recreëren is. Wij willen dit waarborgen door duidelijke afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en dit vast te leggen in een gedragscode.

 

De gedragscode is van toepassing op vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden en onderaannemers van de stichting, gedragsregels voor bezoekers zijn vastgelegd in de toelatingseisen & huisregels. De gedragscode geldt bij activiteiten op onze locaties en elders waar de vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden optreden namens de stichting.

 

Jo Schriek treedt op als vertrouwens- en contactpersoon, zijn gegevens zijn te vinden in de gedragscode. 

Download
Gedragscode
Gedragscode vrijwilligers.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Jaarverslagen

Download
Jaarverslag 2019
Jaarverslag Stichting MAX 2019.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Algemene voorwaarden

Op de websites van onze locaties MAX en The Cube verkopen wij tickets voor evenementen. Op de verkoop van deze tickets zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Koper is zelf verantwoordelijk voor het tonen van een digitaal ticket of overhandigen van een geprint ticket bij de entree.
  2. Gekochte tickets worden niet retour genomen, tenzij zwaarwegende redenen welke door de verkoper getoetst worden.
  3. Wanneer verkoper heeft geoordeeld over te gaan tot een refund van de tickets, wordt de volledige ticketprijs via de betaalprovider teruggestort op de rekening van de koper. Dit bedrag is exclusief de administratiekosten.
  4. Verkoper behoudt zich het recht voor om tickets ongeldig te verklaren wanneer er een vermoeden is van fraude of misbruik.