Stichting MAX wil tieners en jongeren mogelijkheden bieden voor ontspanning, vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en vrijwilligerswerk. Daarnaast merken wij ook dat we voor onze jonge bezoekers en vrijwilligers vaak fungeren als een sociaal vangnet. 

Aldus de visie in de oprichtingsakte uit 2008.

De doelgroep van een deel van onze activiteiten bestaat uit jongeren aan de ‘zwakkere kant’ van de maatschappij, waar meedoen niet vanzelfsprekend is. De jongeren bevinden zich in een natuurlijke achterstandspositie en hebben daardoor extra ondersteuning nodig om een volwaardige plek in de gemeenschap te verwerven. MAX begeleidt deze jongeren door ze sociale en communicatieve vaardigheden bij te brengen waarmee ze zich beter kunnen presenteren op weg naar een werkomgeving die aansluit bij hun mogelijkheden. Het meest in het oog springende gevolg van die persoonlijke en professionele ontwikkeling is dat de terugval en uitval in het groeiproces wordt voorkomen. In feite biedt MAX een vorm van preventieve zorg, waardoor curatieve maatregelen –door politie, jeugdzorg en andere hulpverlenende instanties- minder nodig zijn. Dat is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar betekent ook een aanzienlijke vermindering van het bedrag aan gemeenschapsgeld dat aan curatieve maatregelen wordt besteed. In het ideaalbeeld van Stichting MAX heeft iedere kern binnen onze gemeente een basisvoorziening voor de ‘mainstream’ jongeren. Deze voorziening geldt als ontspanningsgelegenheid en plaats voor talentontwikkeling voor jongeren, maar ook als vindplaats voor de jongerenwerkers. Daarnaast heeft de voorziening een duidelijke signalerende taak en kan men doorverwijzen naar professionele hulp. 

Poppodia
Aansluitend bij de Kunst- en Cultuurvisie van de gemeente Alphen aan den Rijn, zijn MAX en The Cube zich verder aan het ontwikkelen tot volwaardige poppodia. Met een aantrekkelijke en brede programmering spreken we een grote doelgroep aan en vervullen we inmiddels een regiofunctie.